Turun Yliopiston Rooli- ja Strategiapeliseura Tyrmä RY
Rol- och konfliktspel föreningen vid Åbo universitet
Tyvärr vi har ingen aktivitet på svensk men du kan söka kompisar från Föreningen för Underliga Intressen